Κυπριακά Νέα

Ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής επισκέφθηκε την Voice for Autism παραδίδοντας συμβολική εισφορά

ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Ï Âñôåáíüò ¾ðáôïò ÁñìïóôÞò, ÉñöÜí Óéíôßê, åðéóêÝöôçêå, ôç ìç êõâåñíçôéêÞ ïñãÜíùóç Voice for Autism óôç Ëåõêùóßá, þóôå íá äåé éäéïßò üììáóé ôç äïõëåéÜ ðïõ åðéôåëåßôáé ðñïò õðïóôÞñéîç íåáñþí áôüìùí ôçò êïéíüôçôáò.
Ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής, Ιρφάν Σιντίκ, επισκέφτηκε πρόσφατα τη μη κυβερνητική οργάνωση Voice for Autism στη Λευκωσία όπου διαπίστωσε το έργο που επιτελείται προς υποστήριξη νεαρών ατόμων της κοινότητας.
Ανακοίνωση από την Υπατη Αρμοστεία αναφέρει ότι ο Ύπατος Αρμοστής επισκέφτηκε τα δύο οικήματα της οργάνωσης στη Λευκωσία, όπου η Voice for Autism προσφέρει ανεξάρτητη υποστήριξη στα μέλη της κοινότητας. Ο κ. Σιντίκ συνοδευόταν σε αυτή την επίσκεψη από τρεις Κύπριους μαθητές, οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Ύπατος Αρμοστής για μια Βδομάδα», που συνδιοργανώνουν οι διπλωματικές αποστολές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αυστραλίας.
Με την ευκαιρία της επίσκεψής του, ο κ. Σιντίκ παρέδωσε μια συμβολι&k…

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button