ΕνημέρωσηΟικονομία

«Άλμα» στη φορολογία το 2025 λόγω αλλαγών στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα

Αν και η φορολογική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, τα «σκούρα μαντάτα» για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αναμένονται από το 2025 καθώς οι φετινές αυξήσεις στον κατώτατο μισθό επηρεάζουν άμεσα και τις επιβαρύνσεις στη φορολογία τους με επιπλέον φόρους έως και 37%, με ειδικές προβλέψεις για όσους απασχολούν εργαζόμενους.

Kαι αυτό διότι, με νόμο ο οποίος ψηφίστηκε πέρυσι, ο ετήσιος κατώτατος μισθός αποτελεί την βάση υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών, το οποίο ανάλογα με τα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης και το απασχολούμενο προσωπικό αυξομειώνεται, δημιουργώντας έτσι αποκλίσεις στα βάρη της φορολογίας.

Όπως έχει σημειώσει και στο παρελθόν το newsit.gr με παραδείγματα από τον κ. Ηλία Χατζηγεωργίου της Παντελής Παν. & Συνεργάτες με την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 830 ευρώ, αυξάνεται και η βάση υπολογισμού του ελάχιστου φόρου στον ελεύθερο επαγγελματία στα 11.620 ευρώ (από 10.920 ευρώ με κατώτατο στα 780 ευρώ) και ως εκ τούτου, από το 2025 αυξάνεται και ο ελάχιστος ο φόρος στα 1.258 ευρώ, από 1.102 ευρώ.

Και τούτο διότι το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα υπολογίζεται στο ύψος του κατώτατου μισθού επί 14 μήνες, από το φορολογικό έτος 2024 και μετά (δηλαδή στις δηλώσεις του 2025).

Πώς θα υπολογίζεται το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, το ποσό του τεκμαρτού εισοδήματος, που προκύπτει από τον κατώτατο μισθό συνυπολογίζεται με τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης και το ενδεχόμενο προσωπικό.

Δηλαδή, οι νέοι επαγγελματίες για λιγότερα από 4 έτη, απαλλάσσονται από τα αντικειμενικά κριτήρια ενώ από το 4ο έτος λειτουργίας ισχύει ελάχιστο όριο φορολογητέου εισοδήματος μειωμένο κατά 67%, σε σύγκριση με το ποσό του ελαχίστου φορολογητέου εισοδήματος που αντιστοιχεί σε ατομική επιχείρηση με 6 έτη λειτουργίας χωρίς εργαζόμενο, και διαμορφώνεται ως εξής:

 • Για κάθε ατομική επιχείρηση που συμπλήρωσε 4 έτη λειτουργίας μέσα στο 2023, θα ληφθεί υπόψη το ποσό των 10.920 ευρώ μειωμένο κατά 67%, δηλαδή θα ληφθεί υπόψη ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα ύψους 3.640 ευρώ.
  για κάθε ατομική επιχείρηση που συμπλήρωσε ή θα συμπληρώσει 4 έτη λειτουργίας μέσα στο 2024, θα ληφθεί υπόψη το ποσό των 11.620 ευρώ μειωμένο κατά 67%, δηλαδή θα ληφθεί υπόψη ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα ύψους 3.873 ευρώ.
 • Για τους επιχειρήσεις που λειτουργούν 5 χρόνια ισχύει ελάχιστο όριο φορολογητέου εισοδήματος μειωμένο κατά 33%, σε σύγκριση με το ποσό του ελαχίστου φορολογητέου εισοδήματος που αντιστοιχεί σε ατομική επιχείρηση με 6 έτη λειτουργίας χωρίς εργαζόμενο και συγκεκριμένα:
 • Για κάθε ατομική επιχείρηση που συμπλήρωσε 5 έτη λειτουργίας μέσα στο 2023, θα ληφθεί υπόψη το ποσό των 10.920 ευρώ μειωμένο κατά 33%, δηλαδή θα ληφθεί υπόψη ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα ύψους 7.280 ευρώ.
 • Για κάθε ατομική επιχείρηση που συμπλήρωσε ή θα συμπληρώσει 5 έτη λειτουργίας μέσα στο 2024, θα ληφθεί υπόψη το ποσό των 11.620 ευρώ μειωμένο κατά 33%, δηλαδή θα ληφθεί υπόψη ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα ύψους 7.747 ευρώ.
 • Για τις ατομικές επιχειρήσεις «ηλικίας» μεγαλύτερη των 6 ετών, το ελάχιστο τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα που αντιστοιχεί σε επιχείρηση με 6 έτη λειτουργίας χωρίς κανέναν εργαζόμενο προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε επιπλέον τριετία λειτουργίας και συγκεκριμένα:
 • Για 7 έως 9 έτη λειτουργίας ισχύει προσαύξηση 10%, οπότε το ποσό αυτό διαμορφώνεται στα 12.012 ευρώ για το φορολογικό έτος 2023 και αυξάνεται περαιτέρω στα 12.782 ευρώ για το φορολογικό έτος 2024
 • Για 10 έως 12 έτη λειτουργίας ισχύει προσαύξηση 20%, οπότε το ποσό αυτό διαμορφώνεται στα 13.104 ευρώ για το φορολογικό έτος 2023 και αυξάνεται περαιτέρω στα 13.944 ευρώ για το φορολογικό έτος 2024
 • Για περισσότερα από 12 έτη λειτουργίας, η προσαύξηση φθάνει το 30%, οπότε το ποσό αυτό διαμορφώνεται στα 14.196 ευρώ για το φορολογικό έτος 2023 και αυξάνεται στα 15.106 για το φορολογικό έτος 2024.

Τι θα ισχύει για όσους απασχολούν εργαζόμενους

Ειδικές προβλέψεις θα ισχύουν για όσες ατομικές επιχειρήσεις απασχολούν εργαζόμενους, και συγκεκριμένα:

 • Το ποσό ελάχιστου ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος συγκρίνεται με το ποσό του ανώτερου ετήσιου μισθού που καταβάλλεται στο προσωπικό το οποίο δεν μπορεί να είναι υψηλότερο των 30.000 ευρώ. Όποιο από τα δύο συγκρινόμενα ποσά είναι μεγαλύτερο θα λαμβάνεται αυτό υπόψη, για τον περαιτέρω αντικειμενικό προσδιορισμό του τελικού ελαχίστου φορολογητέου εισοδήματος.
 • Το ελάχιστο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα, προσαυξάνεται περαιτέρω ως εξής:

Κατά το 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού (στο οποίο περιλαμβάνονται μισθοί, εργοδοτικές εισφορές, παροχές σε είδος) της επιχείρησης, με ανώτατο όριο προσαύξησης τις 15.000 ευρώ.

Κατά το 5% της τυχόν επιπλέον διαφοράς του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης από τον μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών όλων των επιχειρήσεων που ασκούν την ίδια δραστηριότητα βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας. Η προσαύξηση της περίπτωσης αυτής δεν υπολογίζεται όταν ο μέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών του αντίστοιχου Κ.Α.Δ. δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ ή όταν το πλήθος των επιτηδευματιών που υπάγονται στον συγκεκριμένο Κ.Α.Δ. δεν υπερβαίνει τους 30.

 • Εφόσον το δηλούμενο εισόδημα του αυτοαπασχολούμενου είναι μεγαλύτερο από το ελάχιστο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα, ως τελικό φορολογητέο εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το δηλούμενο.
 • Εφόσον το δηλούμενο εισόδημα είναι μικρότερο του ελάχιστου ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος, ως τελικό φορολογητέο εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το δεύτερο.

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button